VRIJ EN SOEPEL IN DE VORM, MAAR GEDEGEN EN PROFESSIONEEL OP DE INHOUD

ITALIAANSELES.COM

Cursussen

De cursussen zijn gericht op spreekvaardigheid.
Alle grammatica wordt altijd uitgelegd en behandeld opdat u inzicht krijgt in hoe de taal is opgebouwd, maar de focus ligt op het spreken.
Vanaf de eerste les wordt er direct in de klas geoefend met kleine gesprekjes. De opzet is dat u alle geleerde stof ook daadwerkelijk kunt gebruiken.
Om deze reden is er tijdens de cursus om de drie weken een conversatieles - van 1,5 uur alleen spreken -. Dus zo'n 6 lessen op een cursus van 18 lessen. Dit doen we om alle stof goed te herhalen én te oefenen, opdat als u in Italië bent en/of Italiaans wil spreken u zich ook comfortabel voelt om al het geleerde ook te gebruiken!

Iedere cursus ronden we af met ‘eindgesprekken’. We eten dan meestal gezellig met elkaar en we zijn vaak met twee docenten om de gesprekken af te nemen in het Italiaans.
Ook hier weer de combinatie van een laagdrempelige fijne vorm, maar gedegen als het gaat om de inhoud.

Een cursus bestaat in principe uit zo'n 18 lessen, alleen bij Beginners I bestaat er soms ook de mogelijkheid om een cursus van 12 lessen te volgen. Er is geen verschil, alleen de 12-lessen-versie is korter dan de langere reeks. Als zo'n groep vervolgens doorgaat, is dat gewoon bij les 13 etc.

De cursussen zijn ingedeeld op basis van het Europees referentiekader van het CEFR. Dit is een richtlijn voor verschillende talen om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten. Een beginner start in principe altijd bij A1 (> A2 > B1 > B2 > C1 > C2).
Wil u weten wat uw niveau is? Doe dan de instaptoets.
Voor meer informatie over het CEFR kunt u hier klikken voor een overzicht van het: Europese Taalvaardigheidstabel CEFR.

Gedurende het jaar zijn er ook verschillende instap- of instroommogelijkheden. Als ze hieronder niet beschreven staan en of als u nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact opnemen.

Wilt u u inschrijven? Kijk hieronder in het rooster of uw cursus nu of binnenkort gegeven wordt en schrijf u in via de pagina 'inschrijven'.

vanaf januari 2020

Hieronder staan de lopende cursussen. Deze groepen zijn in september begonnen.vanaf maart 2020

Laatste cursusreeks voor de zomer.
Vanaf eind april / begin mei komt het rooster voor september 2020 online.
LESDATA:

A1

BEGINNERS
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 1 / A1

Hoofdstukken: 1 t/m 3 en conversazione.

Thema: Kennismakingsgesprek met anderen, praten over werk, hobby, vrije tijd, familie, waar je woont, vandaan komt, leeftijd etc. Kunnen bestellen in een restaurant, menu kennis, extra wensen aangeven.
Ook over Italiaanse topografie en eten.

Grammatica: o.a. Regelmatige ww, onregelmatige ww (essere, stare, avere, fare, andare, volere), lidwoorden, zelfstandige nw enk + mv, bijvnw. nationaliteiten, nummers tm 100, vraagnaamwoorden.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande thema's.

Hoofdstukken: 4 t/m 6 en conversazione.

Thema: Activiteiten agenda bespreken, dagen van de week, klokkijken. Hotel reserveren. Reis-voorkeuren en type bestemmingen bespreken. De weg kunnen wijzen en begrijpen. Ook over Italiaanse gewoontes.

Grammatica: o.a. Voorzetsels, bijwoorden, piacere, onregelm. ww (uscire, potere, sapere, dovere, venire), delend lidw., preposizioni articolate, nummers vanaf 100, rangtelwoorden, bijvnw in combi met zelfst.nw, ci.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 7 t/m 9 en conversazione.

Thema: In de voltooide tijd spreken/vragen stellen over wat jij of een ander gedaan heeft. Spreken over eten en koken, boodschappen doen, groente, fruit. Uitgebreider spreken over dagelijkse handelingen en interesses.
Ook over Italiaanse feesten en regionale producten.

Grammatica: o.a. Voltooid tegenwoordige tijd van on- en regelmatige ww, wederkerende ww, lijdend voorwerp, tutto il/i, tweeledige ontkenning, absolute superlatief, si impersonale.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping A1: Hoofdstuk 10 en conversazione.

Thema: Familie(-leden). Cultuur, topografie en andere weetjes over Italiaanse regio's. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: o.a. Bezittelijke vnw, superlativo relativo, v.t.t. wederkerend ww. Herhaling alle voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Plezier hebben en confortabel voelen om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 1. Beklijven van kennis door middel van spreken over deze bij cursist bekende onderwerpen.

A2

ELEMENTARE
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 2 / A2

Hoofdstukken: 1 t/m 3 en conversazione.

Thema: Winkelen, kleding(stukken), praten in verledentijd over herinneringen, een voorstel doen, iemands fysiek en karakter beschrijven, mening geven, een voorstel doen.

Grammatica: o.a. Questo/quello, o.v.t., verschillend gebruik imperfetto/passato prossimo, comparativo, condzionale, verbi pronominali, pronomi indiretti (MV) atoni e tonici, imperativo.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 4 t/m 6 en conversazione.

Thema: Uitgaan, voorstellen doen, accepteren, weigeren, tickets boeken, afspraak maken, blijdschap en teleurstelling uiten, over eten spreken, eetgewoontes, smaken, reizen.

Grammatica: o.a. Gerundio, pronomi diretti (LV) met avere, pronomi relativi, concordanza pass. pross. con i pronomi diretti, imperativo II, gebruik imperfetto/passato prossimo II.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 7 t/m 9 en conversazione.

Thema: Gezondheid, bij de dokter en in de apotheek, lichaam, sport, kwaaltjes en pijn, spreken over werksituatie, uitspreken van intenties en wensen, verliefd worden, interesse tonen, gespreksvaardigheden.

Grammatica: o.a. Futuro, buono/ bene/ bello, stare per, congiunzioni, pronomi misti, trappen van vergelijking, imperativo (negativo + pronomi) III, metterci, passato prossimo verbi modali, passato prossimo verbi modali, periodo ipotetico.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping A2: Hoofdstuk 10 en conversazione.

Thema: Een huis beschrijven, vergelijkingen maken, mening geven over, wensen uiten, argumentatie voor/tegen. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: o.a. Congiuntivo presente (ook van enkele verbi irregolari), bello, compartivo più...di/che, magari. Herhaling voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Plezier hebben en confortabel voelen om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 2 én het voorgaande boek.
Beklijven van kennis door middel van spreken over deze bij cursist bekende onderwerpen.

B1

INTERMEDIO
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 3 / B1

Hoofdstukken: 1 t/m 3 en conversazione.

Thema: Vivere in città, fare progetti, lamentarsi, esprimere speranza/disapprovazione/desideri etc, fare delle analogie, il Made in Italy, design, descrivere un oggetto, dirne il materiale e l'ulitità.

Grammatica: o.a. Trapassato prossimo, congiuntivo passato, concordanza dei tempi e modi, prima di + infinito, pronomi combinati, ci e ne, condizionale passato.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 4 t/m 6 en conversazione.

Thema: Riferire le parole di una terza persona, raccontare la trama di un libro, dare un giudizio, famiglia moderna, argomentare, motivare, indicare vantaggi e svantaggi di una condizione, commentare una statistica.

Grammatica: o.a. Congiuntivo imperfetto, come se + cong., discorso indiretto, concordanza dei tempi e dei modi II, passato remoto, si impersonale verbi riflessivi.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 7 t/m 9 en conversazione.

Thema: o.a. Feste e regali, fare dell'ironia, prendere in giro, raccontare una brutta figura, italiani nella storia, raccontare la vita di un personaggio storico, Italia da scoprire.

Grammatica: o.a. Periodo impotetico del II tipo, cond. passato come il futuro nel passato, posizione pronomi con il gerundio, terza persona plurale con funzione impersonale, prima che - prima di, discorso indiretto con frase princ. al passato.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping B1: hoofdstuk 10 en conversazione.

Thema: L'italiano oggi. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: o.a. Forma passiva con andare, congiuntivo trapassato, periodo ipotetico del III tipo, espressioni avverbiali, gerundio passato, infinito passato, dopo + infinto passato. Herhaling voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Plezier hebben en confortabel voelen om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 3 én alle voorgaande boeken.
Beklijven van kennis door middel van spreken over deze bij cursist bekende onderwerpen.

B2

INTERMEDIO SUPERIORE
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 4 / B2

Hoofdstukken: 1 t/m 3 en conversazione.

Thema: Scuola e dintorni, cibo, fatti e informazione.

Grammatica: (Doppio) ausiliare al passato prossimo, verbi pronominali, futuro anteriore, discorso indiretto, ampliamento del passivo.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofstukken: 4 t/m 6 en conversazione.

Thema: Il mondo del lavoro, emozioni, gusti.

Grammatica: o.a. vele vormen van de congiuntivo: nelle frasi relative, con il superlativo, con purché. Gerundio causale e ipotetico. Proprio, concordanza dei tempi.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofstukken: 7 t/m 9 en conversazione.

Thema: In grio per musei, l'italia sostenibile, curiosità di"italia. Parlare di un evneto culturale in modo dettagliato.

Grammatica: o.a. Ampliamento e ripresa delle preposizioni, del congiuntivo, della posizione dell'aggettivo, del pronome relativo.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping B1: Hoofdstuk 10, herhaling en conversatie.

Thema: Uno...centomila, contraddire un'opinione diffusa, discutere, condurre un'intervista.

Grammatica: o.a. Congiuntivo nelle frasi comparative, nelle espressioni consecutivi.Plurale delle parole composte, alcune forme colloquiali.

Eindfocus: Plezier hebben en confortabel voelen om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 4 én alle voorgaande boeken.
Beklijven van kennis door middel van spreken over deze bij cursist bekende onderwerpen.

C1

AVANZATO
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 5 / C1

conversazione

VARI LIVELLI - Vanaf niveau A2
Korte cursussen (4 lessen) in kleine privé setting.
Lesboek: Verschillend materiaal

Extra Italiaanse conversatie oefenenen?

Dat kan naast de reguliere lessen, maar ook als u een tijdje geen Italiaans meer hebt gehad en nu het weer wilt ophalen of ter aanvulling van lessen elders.

Voorheen hadden we maandelijkse conversatieborrels. Nu eenzelfde opzet, maar in een pakket van 4 gerichte privé bijeenkomsten.

Bij twijfel over uw niveau, doe de instaptoets.

Lesmateriaal: Attiva il lessico I.

Gespreksonderwerpen: Presentarsi, tempo libero, lavoro, viaggiare, famiglia.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: 5 maart / 2 april / - / 4 juni / 7 juli
4x de eerste donderdag van de maand om 21.00 uur.

Lesmateriaal: Arte e Cucina.

Gespreksonderwerpen: Opere d'arte, storia, cucina, ricette, ingredienti.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: 12 maart / 9 april / 14 mei / 11 juni
4x de tweede donderdag van de maand om 21.00 uur.

Lesmateriaal: Leggere la civiltà.

Gespreksonderwerpen: Le regioni d'Italia. La storia d'Italia e la vita quotidiana.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: 19 maart / 16 april / 20 mei (woensdag) / 18 juni
4x de derde donderdag van de maand om 21.00 uur.

Lesmateriaal: il Buongustare

Gespreksonderwerpen: L'enogastronomia d'Italia.
Storia della cucina italiana, nuove tendenze, piatti e vini storici.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: 26 maart / 23 april / 28 mei / 25 juni
4x de vierde donderdag van de maand om 21.00 uur.

‘Italiaans leren ‘bij de Italiaan’:

Vakkundige Italiaanse lessen in kleine groepen! Er wordt gewerkt met hedendaagse educatieve hulpmiddelen
als het online leerplatform Moodle en blended learning. En met veel extra’s over de Italiaanse cultuur.

A presto!

DONATELLA CIVILE, Taaltrainer en oprichter Italiaanseles.com