VRIJ EN SOEPEL IN DE VORM, MAAR GEDEGEN EN PROFESSIONEEL OP DE INHOUD

ITALIAANSELES.COM

Cursussen

De cursussen zijn gericht op spreekvaardigheid.
Alle grammatica wordt altijd uitgelegd en behandeld opdat u inzicht krijgt in hoe de taal is opgebouwd, maar de focus ligt op het spreken.
Vanaf de eerste les wordt er direct in de klas geoefend met kleine gesprekjes. De opzet is dat u alle geleerde stof ook daadwerkelijk kunt gebruiken.
Om deze reden is er tijdens de cursus om de drie weken een conversatieles - van 1,5 uur alleen spreken -. Dus zo'n 6 lessen op een cursus van 18 lessen. Dit doen we om alle stof goed te herhalen én te oefenen, opdat als u in Italië bent en/of Italiaans wil spreken u zich ook comfortabel voelt om al het geleerde ook te gebruiken!

Iedere cursus ronden we af met ‘eindgesprekken’. We eten dan meestal gezellig met elkaar en we zijn vaak met twee docenten om de gesprekken af te nemen in het Italiaans.
Ook hier weer de combinatie van een laagdrempelige fijne vorm, maar gedegen als het gaat om de inhoud.

Een cursus bestaat in principe uit zo'n 18 lessen, alleen bij Beginners I bestaat er soms ook de mogelijkheid om een cursus van 12 lessen te volgen. Er is geen verschil, alleen de 12-lessen-versie is korter dan de langere reeks. Als zo'n groep vervolgens doorgaat, is dat gewoon bij les 13 etc.

De cursussen zijn ingedeeld op basis van het Europees referentiekader van het CEFR. Dit is een richtlijn voor verschillende talen om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten. Een beginner start in principe altijd bij A1 (> A2 > B1 > B2 > C1 > C2).
Wil u weten wat uw niveau is? Doe dan de instaptoets.
Voor meer informatie over het CEFR kunt u hier klikken voor een overzicht van het: Europese Taalvaardigheidstabel CEFR.

Gedurende het jaar zijn er ook verschillende instap- of instroommogelijkheden. Als ze hieronder niet beschreven staan en of als u nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact opnemen.

Wilt u u inschrijven? Kijk hieronder in het rooster of uw cursus nu of binnenkort gegeven wordt en schrijf u in via de pagina 'inschrijven'.

vanaf januari 2020

Hieronder staan de lopende cursussen. Deze groepen zijn in september begonnen.

Vanaf eind april / begin mei komt het rooster voor september 2020 online.vanaf maart 2020

Laatste cursusreeks voor de zomer.
- BEGINNERS I start dinsdag 3 maart om 21.00 uur
- Donderdagconversatie zitten nagenoeg vol

LESDATA:

A1

BEGINNERS
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 1 / A1

Hoofdstukken: 1 t/m 4 en conversazione.
Voor iedereen die voor het eerst met Italiaans begint.

Thema: Kennismakingsgesprek met anderen, praten over werk, hobby, vrije tijd, familie, waar je woont, vandaan komt, leeftijd etc. Kunnen bestellen in een restaurant, menu kennis, extra wensen aangeven.
Ook over Italiaanse topografie en eten.

Grammatica: o.a. Regelmatige ww, onregelmatige ww (essere, stare, avere, fare, andare, volere), lidwoorden, zelfstandige nw enk + mv, bijvnw. nationaliteiten, nummers tm 100, vraagnaamwoorden.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande thema's.

Hoofdstukken: 4 t/m 7 en conversazione.
Tijdens deze cursus worden de zinnen al complexer en starten we met de verleden tijd (v.t.t.).

Thema: Activiteiten agenda bespreken,  ook in de voltooide tijd dagen van de week, klokkijken. Hotel reserveren. Reis-voorkeuren en type bestemmingen bespreken. De weg kunnen wijzen en begrijpen. Ook over Italiaanse gewoontes.

Grammatica: o.a. Voorzetsels, bijwoorden, piacere, onregelm. ww (uscire, potere, sapere, dovere, venire), delend lidw., preposizioni articolate, nummers vanaf 100, rangtelwoorden, bijvnw in combi met zelfst.nw, ci.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 8 t/m 10 en conversazione.
Afronding boek.

Thema: Spreken over eten en koken, boodschappen doen, groente, fruit. Over familie(-leden). Uitgebreider spreken over dagelijkse handelingen en interesses.
Ook over Italiaanse feesten en regionale producten.

Grammatica: o.a. Voltooid tegenwoordige tijd van on- en regelmatige ww, wederkerende ww, lijdend voorwerp, tutto il/i, tweeledige ontkenning, absolute superlatief, si impersonale, bezittelijke vnw, superlativo relativo, v.t.t. wederkerend ww. .

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping A1: Conversazione.
Ideale cursus om in te stromen en gespreksvaardigheid te trainen en grammatica te herhalen.

Wat kun je als Basisgebruiker A1?
"Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen."

Thema: Over cultuur, topografie en andere weetjes over Italiaanse regio's. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: Herhaling van alle voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Beklijving van alle behandelde stof, opdat je plezier hebt en je comfortabel voelt om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 1. Eventueel ook ter voorbereiding van een officieel certificaat CILS of CELI A1.

A2

ELEMENTARE
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 2 / A2

Hoofdstukken: 1 t/m 3 en conversazione.
Focus tijdens deze cursus ligt op het verschillend gebruik van de verleden tijd (imperf. - pass. pross).

Thema: Winkelen, kleding(stukken), praten in verledentijd over herinneringen, een voorstel doen, iemands fysiek en karakter beschrijven, mening geven, een voorstel doen.

Grammatica: o.a. Verschillend gebruik verleden tijd; imperfetto/passato prossimo, questo/quello, comparativo, condzionale, verbi pronominali, pronomi indiretti (MV) atoni e tonici, imperativo.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 4 t/m 7 en conversazione.


Thema:
Uitgaan, voorstellen doen, accepteren, weigeren, tickets boeken, afspraak maken, blijdschap en teleurstelling uiten, over eten spreken, eetgewoontes, smaken, reizen.


Grammatica:
o.a. Gerundio, pronomi diretti (LV) met avere, pronomi relativi, concordanza pass. pross. con i pronomi diretti, imperativo II, gebruik imperfetto /passato prossimo II. Buono/ bene/ bello, trappen van vergelijking, imperativo (negativo + pronomi) III.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 8 t/m 10 en conversazione.
Afronding boek.

Thema: Gezondheid, bij dokter/apotheek, lichaam, sport, spreken over werksituatie, uitspreken van intenties en wensen, verliefd worden, interesse tonen, gespreksvaardigheden. Een huis beschrijven, mening geven over, wensen uiten, argumentatie voor/tegen.

Grammatica: o.a. Futuro, pronomi misti, metterci, passato prossimo verbi modali, periodo ipotetico, congiuntivo presente (ook van enkele verbi irregolari), bello, compartivo più...di/che, magari.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping A2: Conversazione.
Ideale cursus om in te stromen en gespreksvaardigheid te trainen en grammatica te herhalen.

Wat kun je als Basisgebruiker A2?
"Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven."

Thema: Over culturele, culinaire en geografische wetenswaardigheden over Italië. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: Herhaling voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Beklijving van alle behandelde stof, opdat je plezier hebt en je comfortabel voelt om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 2. Eventueel ook ter voorbereiding van een officieel certificaat CILS of CELI A2.

B1

INTERMEDIO
Cursussen I tm III
Lesboek: Nuovo Espresso 3 / B1

Hoofdstukken: 1 t/m 5 en conversazione.

Thema: Vivere in città, fare progetti, lamentarsi, esprimere speranza/disapprovazione/desideri etc, il Made in Italy, design, descrivere un oggetto, dirne il materiale e l'ulitità. Riferire le parole di una terza persona, raccontare la trama di un libro.

Grammatica: o.a. Trapassato prossimo, cong. pass., concordanza dei tempi e modi, prima di, pronomi combinati, ci e ne, condizionale passato. Congiuntivo imperfetto, come se, discorso indiretto, concordanza dei tempi e dei modi II, passato remoto, il passivo.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofdstukken: 6 t/m 10 en conversazione.

Thema: o.a. Famiglia moderna, argomentare, motivare, indicare (s-)vantaggi di una condizione, commentare una statistica. Feste e regali, fare dell'ironia, prendere in giro, italiani nella storia, raccontare la vita di un personaggio storico, Italia da scoprire.

Grammatica: o.a. Si imp. verbi riflessivi. Periodo impotetico del II e III tipo, cond. passato come il futuro nel passato, posizione pronomi con gerundio, 3a pers. pl. con funzione impersonale, prima che - prima di, discorso indiretto con frase princ. al pass. Forma passiva con andare, congiuntivo trapassato, espr. avverbiali, gerundio passato, infinito passato, dopo + inf. passato.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping B1: Conversazione.
Ideale cursus om in te stromen en gespreksvaardigheid te trainen en grammatica te herhalen.

Wat kun je als een onafhankelijk gebruiker B1?
"Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen."

Thema: Verdieping culturele achtergronden, geschiedenis en kunst in Italië. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: Herhaling voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Beklijving van alle behandelde stof, opdat je plezier hebt en je comfortabel voelt om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 3. Eventueel ook ter voorbereiding van een officieel certificaat CILS of CELI B1.


B2

INTERMEDIO SUPERIORE
Cursussen I tm III
Lesboek: Nuovo Espresso 4 / B2

Hoofdstukken: 1 t/m 5 en conversazione.

Thema: Scuola e dintorni, cibo, fatti e informazione. Il mondo del lavoro ed emozioni.

Grammatica: (Doppio) ausiliare al passato prossimo, verbi pronominali, futuro anteriore, discorso indiretto, ampliamento del passivo.  Vele vormen van de congiuntivo: nelle frasi relative, con il superlativo, con purché. Gerundio causale e ipotetico. Proprio, concordanza dei tempi.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Hoofstukken: 6 t/m 10 en conversazione.

Thema: Parlare dei gusti, in giro per musei, l'italia sostenibile, curiosità d"italia. Parlare di un evento culturale in modo dettagliato. Uno...centomila, contraddire un'opinione diffusa, discutere, condurre un'intervista.

Grammatica: o.a. Ampliamento e ripresa delle preposizioni, del congiuntivo, della posizione dell'aggettivo, del pronome relativo. Congiuntivo nelle frasi comparative, nelle espressioni consecutivi. Plurale delle parole composte, alcune forme colloquiali.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

Verdieping B1: Conversazione.
Ideale cursus om in te stromen en gespreksvaardigheid te trainen en grammatica te herhalen.

Wat kun je als onafhankelijk gebruiker B2?
"Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties."

Thema: L'italia oggi. Verdere verdieping culturele achtergronden, muziekgeschiedenis en begin Italiaanse literatuur. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: Herhaling voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Beklijving van alle behandelde stof, opdat je plezier hebt en je comfortabel voelt om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 4. Eventueel ook ter voorbereiding van een officieel certificaat CILS of CELI B2.


C1

AVANZATO
Cursussen I tm III
Lesboek: Nuovo Espresso 5 / C1


conversazione

VARI LIVELLI - Vanaf niveau A2
Korte cursussen (4 lessen) in kleine privé setting.
Lesboek: Verschillend materiaal

Extra Italiaanse conversatie oefenenen?

Dat kan naast de reguliere lessen, maar ook als u een tijdje geen Italiaans meer hebt gehad en nu het weer wilt ophalen of ter aanvulling van lessen elders.

Voorheen hadden we maandelijkse conversatieborrels. Nu eenzelfde opzet, maar in een pakket van 4 gerichte privé bijeenkomsten.

Bij twijfel over uw niveau, doe de instaptoets.

Lesmateriaal: Attiva il lessico I.

Gespreksonderwerpen: Presentarsi, tempo libero, lavoro, viaggiare, famiglia.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: op het moment niet meer mogelijk

Lesmateriaal: Arte e Cucina.

Gespreksonderwerpen: Opere d'arte, storia, cucina, ricette, ingredienti.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: op het moment niet meer mogelijk

Lesmateriaal: Leggere la civiltà.

Gespreksonderwerpen: Le regioni d'Italia. La storia d'Italia e la vita quotidiana.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: op het moment niet meer mogelijk

Lesmateriaal: il Buongustare

Gespreksonderwerpen: L'enogastronomia d'Italia.
Storia della cucina italiana, nuove tendenze, piatti e vini storici.

Grammatica: Alleen voor thuis als huiswerk.

Data: op het moment niet meer mogelijk

‘Italiaans leren ‘bij de Italiaan’:

Vakkundige Italiaanse lessen in kleine groepen! Er wordt gewerkt met hedendaagse educatieve hulpmiddelen
als het online leerplatform Moodle en blended learning. En met veel extra’s over de Italiaanse cultuur.

A presto!

DONATELLA CIVILE, Taaltrainer en oprichter Italiaanseles.com