VRIJ EN SOEPEL IN DE VORM, MAAR GEDEGEN EN PROFESSIONEEL OP DE INHOUD

ITALIAANSELES.COM

privacyverklaring


Italiaanseles.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


- Op het moment wordt de website nog verder afgebouwd (06/01/2020). Deze pagina is nog niet gecheckt sinds de invoering van de wet. Sorry voor het ongemak. -


Contactgegevens:
Italiaanseles.com - info [at] italiaanseles [punt] com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Italiaanseles.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. •Voor- en achternaam
  2. •Adresgegevens
  3. •Telefoonnummer
  4. •E-mailadres
  5. •Dieetwensen (alleen bij reizen)
  6. •Telefoonnummers thuisfront (alleen bij reizen)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [at] italiaanseles [punt] com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Italiaanseles.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatieve e-mails.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Italiaanseles.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Italiaanseles.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Italiaanseles.com) tussen zit. Italiaanseles.com gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: N.V.T.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Italiaanseles.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam [bewaartermijn] totdat persoon zich uitschrijft uit nieuwsbrief
reden] De betrokkene heeft toestemming gegeven. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering.

E-mail [bewaartermijn] totdat persoon zich uitschrijft uit nieuwsbrief
[reden] De betrokkene heeft toestemming gegeven. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering.

Telefoonnummer [bewaartermijn] 7 jaar. Vernietiging in bulk.
[reden] school onderhoudt contact met (ex-)leerlingen. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering.

Adres[bewaartermijn] 7 jaar. Vernietiging in bulk.
Wordt vanaf 2018 niet meer gevraagd bij de lesinschrijving, wel bij inschrijving voor de reizen.
[reden] - school onderhoudt contact met (ex-)leerlingen. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering.
- bij reizen; wettelijke verplichting bij uitschrijven factuur.

Dieetwensen (alleen bij reizen)
[bewaartermijn] 7 jaar. Vernietiging in bulk.
[reden] De betrokkene heeft toestemming gegeven.

Telefoonnummers thuisfront (alleen bij reizen)
[bewaartermijn] 7 jaar. Vernietiging in bulk.
[reden] De betrokkene heeft toestemming gegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden
I
taliaanseles.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Italiaanseles.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Italiaanseles.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Dit doet taliaanseles.com via de online leeromgeving (Moodle) en via de andere bedrijven waarmee het verwerkingsovereenkomsten mee heeft afgesloten zoals; Mailchimp (nieuwsbrieven), DataCT (intrernethost) en Stager. (tickets inschrijving).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Italiaanseles.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info [at] italiaanseles [punt] com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Italiaanseles.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Italiaanseles.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info [at] italiaanseles [punt] com

‘Italiaans leren ‘bij de Italiaan’:
Vakkundige Italiaanse lessen in kleine groepen! Er wordt gewerkt met hedendaagse educatieve hulpmiddelen
als het online leerplatform Moodle en blended learning. En met veel extra’s over de Italiaanse cultuur.

A presto!

DONATELLA CIVILE, Taaltrainer en oprichter Italiaanseles.com