VRIJ EN SOEPEL IN DE VORM, MAAR GEDEGEN EN PROFESSIONEEL OP DE INHOUD

ITALIAANSELES.COM

B1.1

INTERMEDIO I
Cursussen I tm III
Lesboek: Nuovo Espresso 3 / B1

Hoofdstukken: 1 t/m 5 en conversazione.

Thema: Vivere in città, fare progetti, lamentarsi, esprimere speranza/disapprovazione/desideri etc, il Made in Italy, design, descrivere un oggetto, dirne il materiale e l'ulitità. Riferire le parole di una terza persona, raccontare la trama di un libro.

Grammatica: o.a. Trapassato prossimo, cong. pass., concordanza dei tempi e modi, prima di, pronomi combinati, ci e ne, condizionale passato. Congiuntivo imperfetto, come se, discorso indiretto, concordanza dei tempi e dei modi II, passato remoto, il passivo.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

B1.2

INTERMEDIO II
Cursussen I tm III
Lesboek: Nuovo Espresso 3 / B1

Hoofdstukken: 6 t/m 10 en conversazione.

Thema: o.a. Famiglia moderna, argomentare, motivare, indicare (s-)vantaggi di una condizione, commentare una statistica. Feste e regali, fare dell'ironia, prendere in giro, italiani nella storia, raccontare la vita di un personaggio storico, Italia da scoprire.

Grammatica: o.a. Si imp. verbi riflessivi. Periodo impotetico del II e III tipo, cond. passato come il futuro nel passato, posizione pronomi con gerundio, 3a pers. pl. con funzione impersonale, prima che - prima di, discorso indiretto con frase princ. al pass. Forma passiva con andare, congiuntivo trapassato, espr. avverbiali, gerundio passato, infinito passato, dopo + inf. passato.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

CONVERSATIE-
CURSUS

B1 - INTERMEDIO

Verdieping B1: Conversazione.
Ideale cursus om in te stromen en gespreksvaardigheid te trainen en grammatica te herhalen.

Wat kun je als een onafhankelijk gebruiker B1?
"Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen."

Thema: Verdieping culturele achtergronden, geschiedenis en kunst in Italië. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: Herhaling voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Beklijving van alle behandelde stof, opdat je plezier hebt en je comfortabel voelt om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 3. Eventueel ook ter voorbereiding van een officieel certificaat CILS of CELI B1.

‘Italiaans leren ‘bij de Italiaan’:

Vakkundige Italiaanse lessen in kleine groepen! Er wordt gewerkt met hedendaagse educatieve hulpmiddelen
als het online leerplatform Moodle en blended learning. En met veel extra’s over de Italiaanse cultuur.

A presto!

DONATELLA CIVILE, Taaltrainer en oprichter Italiaanseles.com