VRIJ EN SOEPEL IN DE VORM, MAAR GEDEGEN EN PROFESSIONEEL OP DE INHOUD

ITALIAANSELES.COM

A2.1

ELEMENTARE I
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 2 / A2

Hoofdstukken: 1 t/m 3 en conversazione.
Focus tijdens deze cursus ligt op het verschillend gebruik van de verleden tijd (imperf. - pass. pross).

Thema: Winkelen, kleding(stukken), praten in verledentijd over herinneringen, een voorstel doen, iemands fysiek en karakter beschrijven, mening geven, een voorstel doen.

Grammatica: o.a. Verschillend gebruik verleden tijd; imperfetto/passato prossimo, questo/quello, comparativo, condzionale, verbi pronominali, pronomi indiretti (MV) atoni e tonici, imperativo.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

A2.2

ELEMENTARE II
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 2 / A2

Hoofdstukken: 4 t/m 7 en conversazione.

Thema: Uitgaan, voorstellen doen, accepteren, weigeren, tickets boeken, afspraak maken, blijdschap en teleurstelling uiten, over eten spreken, eetgewoontes, smaken, reizen.


Grammatica:
o.a. Gerundio, pronomi diretti (LV) met avere, pronomi relativi, concordanza pass. pross. con i pronomi diretti, imperativo II, gebruik imperfetto /passato prossimo II. Buono/ bene/ bello, trappen van vergelijking, imperativo (negativo + pronomi) III.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.


CONVERSATIE-CURSUS

A2 - ELEMENTARE

Verdieping A2: Conversazione.
Ideale cursus om in te stromen en gespreksvaardigheid te trainen en grammatica te herhalen.

Wat kun je als Basisgebruiker A2?
"Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven."

Thema: Over culturele, culinaire en geografische wetenswaardigheden over Italië. Herhaling van alle voorgaande thema's (via ander materiaal).

Grammatica: Herhaling voorafgaande grammatica.

Eindfocus: Beklijving van alle behandelde stof, opdat je plezier hebt en je comfortabel voelt om in het Italiaans te converseren m.b.t. behandelde stof uit boek NE 2. Eventueel ook ter voorbereiding van een officieel certificaat CILS of CELI A2.

A2.3

ELEMENTARE III
Cursussen I tm IV
Lesboek: Nuovo Espresso 2 / A2

Hoofdstukken: 8 t/m 10 en conversazione.
Afronding boek.

Thema: Gezondheid, bij dokter/apotheek, lichaam, sport, spreken over werksituatie, uitspreken van intenties en wensen, verliefd worden, interesse tonen, gespreksvaardigheden. Een huis beschrijven, mening geven over, wensen uiten, argumentatie voor/tegen.

Grammatica: o.a. Futuro, pronomi misti, metterci, passato prossimo verbi modali, periodo ipotetico, congiuntivo presente (ook van enkele verbi irregolari), bello, compartivo più...di/che, magari.

Eindfocus: Interactief kunnen spreken, vragen kunnen stellen en beantwoorden over bovenstaande én alle voorgaande thema's.

‘Italiaans leren ‘bij de Italiaan’:

Vakkundige Italiaanse lessen in kleine groepen! Er wordt gewerkt met hedendaagse educatieve hulpmiddelen
als het online leerplatform Moodle en blended learning. En met veel extra’s over de Italiaanse cultuur.

A presto!

DONATELLA CIVILE, Taaltrainer en oprichter Italiaanseles.com